xxxx

PePPi-hankkeen Pohjois-Karjalan pilottialueella toteutettiin 12-18 –vuotiaiden nuorten kesätoimintaa. Kesätoiminnassa nuoret suunnittelevat tekemistä, jota he toteuttavat lapsille. Nuoret ovat tehneet muun muassa kasvomaalausta, pitäneet satunurkkausta ja toimineet ohjaajina polkuautopihalla.

kasvomaalausta

Kaikki toimintaan mukaan lähtevät nuoret kutsuttiin ns. valmennuspäivään, jossa käytiin läpi kesätoiminnan reunaehtoja ja ryhmäytettiin nuoria. Työntekijä tai harjoittelija osallistui kesätoimintaan nuorten kanssa, jolloin hänen oli mahdollista keskustella nuorten kanssa henkilökohtaisesti ja näin rakentaa turvallista ja luottavaista ilmapiiriä toimintaan.

Kesän aikana on ollut 20-25 noin neljän tunnin mittaista toimintapäivää ja toimintaan on osallistunut noin kymmenen nuorta kesässä. Mukana on ollut mahdollista olla kaikkina päivinä, mutta korvauksen saadakseen nuorten on täytynyt osallistua ainakin kahteen päivään. Toimintaa on järjestetty teatterin toiminnallisella väliaikapisteellä, Vesikiertueen messupisteellä ja Joensuun Perheentalolla.

Mitä toiminnan järjestäminen vaatii:

  • paikka, jossa toteuttaa toiminta
  • nuorten rekrytointi, verkostot
  • toiminnan ohjaaja (ammatillinen ohjaus)
  • nuorten motivointi ja osaamisen kartoittaminen
  • pienen taloudellisen resurssin matkakuluja ja kannustinrahaa varten (esim.10 nuorta 500e kannustinraha + matkakorvaukset)

PolkuautoiluaKesätoiminnasta on saatu monia hyviä kokemuksia. Nuoret ovat saaneet tekemistä kesälomapäiviin ja ovat samalla saaneet kokemusta siitä, millaista olisi olla kesätöissä tai myöhemmin työelämässä. Sijaisvanhempien mukaan nuorten itsetunto on kohonnut toimintaan osallistumisen myötä ja toiminnan on koettu osaltaan mahdollistavan ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkeamista. Yhteistyökumppaneiden, kuten Joensuun Perheentalon, näkökulmasta nuoret ovat tuoneet hyvää toimintaa aikaan, jolloin monet muut toiminnot ovat lomalla. Selkeän ammatillisen ohjauksen turvin nuorista on ollut iso apu.