”Toivoisin, että tällaista apua saisivat muutkin.”

Sijaisperheissä elävien lasten ja nuorten sekä muiden sijaisperheiden jäsenten hyvinvointia voidaan tukea vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoistyöllä laajennetaan sijaisperheen läheisverkostoa, tuotetaan onnistumisen kokemuksia ja synnytetään uusia turvallisia ihmissuhteita.

Näiltä internet-sivuilta löydät PePPi-hankkeen toiminnan kautta saatua tietoa ja kokemuksia sijaisperheiden tukemisesta. Uutta tietoa ja näkökulmia on tarjolla niin sosiaalialan ammattilaisille, vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille kuin sijaisperheille.

Hyvien kokemusten ja koettujen hyötyjen runsaus yllätti meidät. Käy peremmälle ja innostu meidän kanssamme!

Jos organisaationne on kiinnostunut järjestämään sijaisperheitä tukevaa vapaaehtoistoimintaa vuonna 2017 yhteistyössä PePPi-hankkeen kanssa, voit olla yhteydessä projektipäällikkö Virpi Vaattovaaraan.