xxxx

”He osoittautuivatkin ihan tavallisiksi lapsiksi, joita kasvatetaan ihan samalla tavalla kuin muitakin.” perhekaveri

”Nii ja onhan se hyvä, että jos joku pystyy ja haluaa tehdä tämmöstä vapaaehtoisesti, nii on se aika kova juttu.” sijaisvanhempi

Vapaaehtoiset ovat suuri voimavara sijaisperheille. Toisin kuin viranomaiset, vapaaehtoiset osallistuvat perheen arkeen ja rikastuttavat näin kaikkien sijaisperheen jäsenten elämää. Koska vapaaehtoiset osallistuvat perheen arkeen omasta halustaan ja aloitteestaan, sijaisvanhemmat kokevat, että vapaaehtoiset arvostavat sijaisperheiden elämäntapaa.

PePPi-hankkeen myötä on kokeiltu monenlaisia sijaisperheitä tukevan vapaaehtoistoiminnan muotoja, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi sijaisperheille ja antoisiksi itse vapaaehtoisille. ”TOIMINTAMUODOT” –valikosta löytyvien tekstien avulla voit pohtia sitä, mikä vapaaehtoisuuden muoto olisi juuri Sinulle sopivin ja mieluisin.

Vapaaehtoiset voivat esittää toiveita sen suhteen, minkälaista toimintaa he haluavat tehdä. Kaikilla ihmisillä on omia kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia, joita voi hyödyntää vapaaehtoistoiminnan toteuttamisessa. Kaikilta vapaaehtoistoimintaan osallistuvilta pyydetään rikosrekisteriote ennen toiminnan aloittamista.

Tukihenkilönä toimivan kokemuksia
Ryhmänvetäjän kokemuksia
Chat-vapaaehtoisen kokemuksia

Takaisin etusivulle