xxxx

perhekaveritoiminnan-kasikirja_tehtavankuvat

Sijaisperheiden tukihenkilöt tai tuttavallisemmin perhekaverit ovat tavallisia, turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja halua tukea sijaisperhettä tai sijaisperheen lasta vapaaehtoisena. Tukihenkilö tapaa perhettä tai lasta 1-3 kertaa kuukaudessa, yleensä muutaman tunnin kerrallaan.

Sijaisperheiden tukihenkilötoiminta on perheen tarpeista lähtevää: sijaisperhe itse määrittelee, minkälaista tukea tarvitsee, mutta vapaaehtoinenkin voi esittää toiveita toiminnan suhteen.

Esimerkkejä tehtävistä, joissa sijaisperheen tukihenkilö voi toimia:

  • lapsen tai nuoren aikuinen kaveri
  • apu kotiaskareissa
  • lasten kanssa puuhailu -> vapaahetki vanhemmille
  • harrastuskaveri
  • tuki läksyissä
  • varamummo tai –vaari
  • juttukaveri vanhemmille

Kaikki tukihenkilöt haastatellaan ja valmennetaan toimintaan, ja heidän taustansa tarkastetaan. Pyydämme tukihenkilöiltä sitoutumista tukihenkilösuhteeseen vähintään vuoden ajaksi. Tukihenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lue Pesäpuun blogista, mitä tukihenkilötoiminta tarjoaa sijaisperheelle ja edellyttää heiltä: Perhekaverilla on monta roolia.

Tukisuhteen aloitustapaamisessa on tärkeää, että työntekijä kertoo toiminnan keskeisistä periaatteista, perhe ja vapaaehtoinen saavat rauhassa tutustua toisiinsa ja että tapaamisessa sovitaan tukisuhteen sisällöstä. Hanketyöntekijät ja/tai kunnan työntekijät ovat tukisuhteen aikana sekä perheen että vapaaehtoisen käytettävissä aina tarvittaessa.

Lue sijaisäidin ja tukihenkilön kokemuksista tukihenkilötoiminnasta.

Lisätietoa tukihenkilötoiminnasta ja toiminnan järjestämisestä löydät sijaisperheiden tukihenkilötoiminnan esitteestä ja tukihenkilötoiminnan vuoden 2016 loppupuolella valmistuvasta tukihenkilötoiminnan käsikirjasta. Käsikirjan ilmestymisestä tullaan tiedottamaan muun muassa näillä sivuilla.