xxxx

PePPi-hankkeen järjestämissä tai tukemissa ryhmissä on kokoontunut niin sijaisvanhempia, lapsia kuin nuoriakin.

Aikuisten ryhmät

Sijaisvanhemmat ovat hankkeen aikana aktivoituneet perustamaan erilaisia pienryhmiä. Pienryhmätoimintaa on perinteisesti järjestetty sijaisvanhempien yhdistyksissä, jotka kuuluvat valtakunnalliseen Perhehoitoliittoon. PePPin rooli pienryhmätoiminnoissa on ollut moninainen. Sijaisvanhempien kanssa on perustettu ryhmiä, ryhmien toimintaa on tuettu (esimerkiksi tarjoamalla kokoontumista varten tilat) ja ryhmien olemassaolosta on tiedotettu.  Ryhmien vetäjiä on myös koulutettu ja heille on järjestetty vertaistapaamisia. Perheiden lapsille on järjestetty toimintaa aikuisten ryhmien ajaksi.

Erilaisia vapaaehtoisten vetämiä sijaisvanhempien pienryhmiä ovat olleet äitiryhmät, isäryhmät, erityistarpeisten lasten sijaisvanhempien ryhmä ja sukulaissijaisvanhempien ryhmä.

Aikuisten ryhmistä toimintaansa jatkavat edelleen

  • Keski-Suomi: Saarijärven isäryhmä
  • Pohjois-Karjala: Äitien ja isien kohtaavat tapaamiset
  • Uusimaa: Helsingin Käpylässä ja Vantaan Seutulassa kokoontuvat sijaisisien pienryhmät sekä Käpylässä toimiva sukulaissijaisvanhempien ryhmä

Lasten ja nuorten ryhmät

Sijaisperheiden lapsille on myös järjestetty ryhmiä. Osa ryhmistä on kokoontunut sijaisvanhempien ryhmien rinnalla, osa ryhmistä puolestaan on koottu, jotta lapset saisivat mukavaa tekemistä ja vertaiskokemuksia.

Aikuisten ryhmien rinnalla kokoontuneisiin lasten ryhmiin ovat osallistuneet sijaisperheiden lapsista sekä sijoitetut lapset että sijaissisarukset. Näin esim. sijaisvanhempien osallistuminen pienryhmiin, koulutuksiin ja kokouksiin yhdessä puolison kanssa on tehty mahdolliseksi.

Lasten ja nuorten ryhmät ovat olleet toiminnallisia, niissä on mm. leikitty, pelattu ja askarreltu. Tarkoitus on ollut tarjota lapsille ja nuorille hyviä hetkiä toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Lapset ja nuoret ovat halutessaan voineet jakaa turvallisesti kokemuksiaan elämästä ennen sijaisperheeseen muuttoa tai sen jälkeen. Tärkeintä on kuitenkin ollut tavallinen yhdessä oleminen ja tekeminen. Lapset ovat saaneet vaikuttaa toimintojen sisältöön ja he ovat viihtyneet ryhmissä. Monet lasten ryhmistä jatkavat nyt toimintaansa PePPi:n yhteistyökumppanien organisoimina.

Nuoret ovat motivoituneet tulemaan tapaamisiin aina uudelleen. Osa nuorista haluaa olla mukana ryhmätapaamisten suunnittelussa, toisille puolestaan riittää mielekkääseen toimintaan mukaan pääseminen ja se, että he saavat tavata muita sijoitettuja nuoria. Nuorille on myös perustettu Facebook- ja WhatsApp-ryhmiä, jotka toimivat ryhmän tapaamisten ulkopuolella.

Joensuussa PePPi -hanke järjesti nuorille kesätoimintaa. Kesätoiminnassa nuoret pääsivät harjoittelemaan työelämätaitojaan ja suunnittelemaan itse erilaisia aktiviteetteja lapsille.

Takaisin etusivulle