CHAT

SISÄLTÖ AVAINSANALLA CHAT

Ensimmäisessä sijaisvanhempien chatissa mukana 10 keskustelijaa

PePPi -hanke järjesti 22.8.2017 klo 18 -21 kokeiluluontoisesti ensimmäisen sijaisvanhemmille suunnatun chatin.

Chat toteutettiin anonyymisti niin, ettei osallistujien henkilöllisyys tai asuinpaikka tullut esiin.

Keskustelu oli alusta asti vilkasta ja chateille toivottiin jatkoa.

0 kommenttia

Sijaisperhenuorten chat on lakkautettu toistaiseksi

PePPi-hankkeen ylläpitämä sijaisperhenuorten chat on päätetty lakkauttaa toistaiseksi, sillä sijaisperheiden nuoria ei ole enää tavoitettu chattiin.

0 kommenttia

Vertaistuki ja chat-ohjaajan kiinnostus kannustavat nuoria eteenpäin

Sijaisperhenuorten chat-vapaaehtoinen Mari kertoo kokemuksiaan verkkovapaaehtoisena toimimisesta.

0 kommenttia