xxxx

Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa eli PePPi -hanke on kolmen lastensuojelujärjestön, Pelastakaa Lasten, Perhehoitoliiton ja Pesäpuun yhteinen hanke. ”PePPiin” on kerätty taustajärjestöjen ensimmäiset kirjaimet muistutukseksi vahvasta ja luovasta yhteistyöstä. Hanke toteutetaan RAY:n tuella ja on osa Emma & Elias -avustusohjelmaa.

PePPi-hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää järjestölähtöisin keinoin perhehoidossa elävien lasten ja nuorten sekä sijaisperheiden sosiaalista hyvinvointia, turvata perhehoidossa elävien lasten ja nuorten elämässä pysyvyyttä ja jatkuvuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Hankkeen toiminta ajoittuu vuosille 2012–2016. Hanke on valtakunnallinen keskittyen kolmelle alueelle Pohjois-Karjalaan, Uudellemaalle ja Keski-Suomeen. Hankkeessa työskentelee kuusi työntekijää ja projektipäällikkö. Hanketta hallinnoi Pelastakaa Lapset ry, jonka keskustoimistossa Helsingin Tiukula-talossa on projektipäällikön työpiste.

Vapaaehtoisuus nähdään PePPi-hankkeessa sijaisperheiden luonnollista arjen tukiverkostoa täydentävänä ja sijaisperheiden elämää rikastuttavana mahdollisuutena. Pyrimme siihen, että erilaisia sijaisperheitä tukevan vapaaehtoistoiminnan muotoja on tulevaisuudessa yhä useamman sijaisperheen ulottuvilla eri puolilla Suomea.

Sijaisperheiden luonnollista verkostoa täydentävän vapaaehtoistoiminnan toimintaperiaatteita ja tavoitteita:

  • lapsen ja sijaisvanhemman kuuleminen
  • lapsen kiintymyssuhteiden tukeminen ja vahvistaminen
  • perheen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
  • perheen näkeminen kokonaisuutena
  • perheen luonnollisen tukiverkoston täydentäminen
  • yhteistyö sijoituksen ammatillisen tahon kanssa
  • molemminpuolinen hyöty: vapaaehtoinen saa itsekin paljon toiminnasta

Sijaisperheiden vapaaehtoinen tuki ei korvaa sosiaalitoimen koordinoimaa ja tuottamaa lakisääteistä perhehoidon tukea. Vapaaehtoisuuden tehtävänä on laajentaa sijaisperheen luonnollista verkostoa ja tavoitteena on hyvinvoinnin tuottaminen perheelle.

Jos organisaationne on kiinnostunut järjestämään sijaisperheitä tukevaa vapaaehtoistoimintaa vuonna 2017 yhteistyössä PePPi-hankkeen kanssa, voit olla yhteydessä projektipäällikkö Virpi Vaattovaaraan.