xxxx

Klikkaa itsesi chattiin tästä 30.5.2017 klo 18-20.

PePPi-hanke järjestää kolmen viikon välein tiistaisin chatin yli 12-vuotiaille sijaisperheiden sijoitetuille nuorille ja biologisille nuorille eli sijaissisaruksille. Sijaisperhenuorten chat toimii osana Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoimintaa. Vuoden 2017 alusta chat toimii Ninchat-alustalla. Chat avautuu linkin kautta mainittuina ajankohtina. Chatissa voit jutella anonyymisti toisten sijaisperhenuorten kanssa. Keskustelussa mukana on aina turvallisia vapaaehtoisia ja PePPin työntekijä.

Chattien ajankohdat ja teemat

Keväällä 2017 chatit pidetään tiistaisin klo 18-20:

  • 9.5.   Kokemuksia lastensuojelusta – mukana vierailija!
  • 30.5. Kesä tulee, oletko valmis?

Chateissa keskustellaan yhdessä tietystä teemasta, mutta myös osallistujien haluamista asioista. Joissakin chateissa on myös vierailijoita. Loput chattien teemat tarkentuvat alkuvuoden aikana. Voit ehdottaa keskusteluaiheita ja vierailijoita PePPin työntekijöille.

Lue täältä nuorten kokemuksia chatista

Chatissa vapaaehtoisena toimivat henkilöt ovat yli 20-vuotiaita, Pelastakaa Lasten verkkovapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen käyneitä ja sijaisperhenuorten chattiin perehdytettyjä henkilöitä. Vapaaehtoiset eivät tarvitse lastensuojelun tuntemusta tai erityisosaamista vaan he ovat ensisijaisesti luotettavia ja turvallisia aikuisia. Vapaaehtoiset toimivat omalta koneelta kotoa käsin ja saavat toimintaansa tukea työntekijöiltä ja muilta vapaaehtoisilta aina chat-keskustelujen aikana ja niiden jälkeen tarvittaessa.

Vapaaehtoiset osallistuvat toimintaan omien aikataulujensa mukaan, esimerkiksi kerran kuussa tai joka toinen kuukausi. Toiminnan kautta vapaaehtoiset pääsevät verkostoitumaan myös muiden vapaaehtoisten kanssa ja voivat osallistua Pelastakaa Lasten järjestämiin jatkokoulutuksiin verkkovapaaehtoisille.

Täältä voit lukea chatin vapaaehtoisten kokemuksia

Lue PePPi-chatin syntyhistoriasta täältä

Takaisin etusivulle