CHAT

Ensimmäisessä sijaisvanhempien chatissa mukana 10 keskustelijaa

PePPi -hanke järjesti 22.8.2017 klo 18 -21 kokeiluluontoisesti ensimmäisen sijaisvanhemmille suunnatun chatin.

Chat toteutettiin anonyymisti niin, ettei osallistujien henkilöllisyys tai asuinpaikka tullut esiin.

Keskustelu oli alusta asti vilkasta ja chateille toivottiin jatkoa.

0 kommenttia

Sijaisperhenuorten chat on lakkautettu toistaiseksi

PePPi-hankkeen ylläpitämä sijaisperhenuorten chat on päätetty lakkauttaa toistaiseksi, sillä sijaisperheiden nuoria ei ole enää tavoitettu chattiin.

0 kommenttia

PePPin vuoden 2017 suunnitelmia

PePPi -hanke jatkaa vuonna 2017 valtakunnallisesti tavoitteenaan vahvistaa, juurruttaa ja levittää vapaaehtoistoiminnan muotoja sijaisperheiden arjen ympärillä.

0 kommenttia